Портфолио

Колеж по Туризъм - гр. Варна

Колежът по туризъм – Варна при Икономически университет – Варна е приемник на първия Учебен комплекс по международен туризъм у нас, който е създаден към Главно управление по туризма при Министер­ския съвет Разпореждане № 811 от 8 ноември 1963 г. Първоначално обучението започва в курорта „Св. Константин”, а по-късно продължава в комплекс „Златни пясъци” със задача да се подготвят управители и заместник-управители на хотели и ресторанти, администратори и сервитьори, а впоследствие и екскурзоводи, информатори и организатори по туризъм.

Посети уеб сайта
Moxes © 2023